Nurkowanie osób niepełnosprawnych

Prowadzimy szkolenie na trzech poziomach, dla osób niepełnosprawnych: Oraz szkolenia dla opiekunów osób niepełnosprawnych Scubility Dive Buddy-partner nurka niepełnosprawnego lub Scubility Surface Buddy-partner nurka niepełnosprawnego pozostający na powierzchni.

DB1
Spełnia wszystkie wymagania, nurek udowodnił zdolność do samoratowania, a także w razie potrzeby do udzielenia pomocy w takim samym stopniu swojemu opiekunowi. Taki nurek może nurkować z każdym innym certyfikowanym nurkiem.

DB2
Spełnia wszystkie wymagania, nurek udowodnił zdolność do samoratowania, lecz w razie potrzeby nie jest w stanie udzielić pomocy swojemu opiekunowi. Taki nurek musi nurkować z dwoma dorosłymi certyfikowanymi nurkami, z których jeden musi być dyplomowanym nurkiem-opiekunem Scubility.

DB3
Fizyczne wymagania zostały spełnione, nurek udowodnił zdolność do korzystania ze sprzętu nurkowego w wodach otwartych, lecz nie jest w stanie przeprowadzić samoratowania, ani w razie potrzeby udzielić pomocy swojemu opiekunowi. Taki nurek musi nurkować z trzema dorosłymi certyfikowanymi nurkami, z których przynajmniej jeden musi być dyplomowanym nurkiem-opiekunem Scubility.

Góra