Kursy Rescue Diver

Kurs Rescue Diver

Przeznaczony jest dla płetwonurków chcących rozwijać swoje umiejętności i wiedzę, niezbędną do prowadzenia akcji ratunkowych, pomocy w takich akcjach oraz do udzielenia pierwszej pomocy poszkodowanemu płetwonurkowi.

Ukończenie kursu Rescue Diver jest niezbędne przed przystąpieniem do kursu SDI Divemaster lub  SDI Master Diver.

Góra