Kursy Nitrox Diver

Kurs Nitrox Diver

Jest to kurs wprowadzający dla nurków, którzy chcą używać Nitroksu (EAN) jako mieszaniny oddechowej.

Celem tego kursu jest przedstawienie korzyści, niebezpieczeństw i właściwych procedur przy korzystaniu z nitroksu o zawartości tlenu od dwudziestu dwóch (22) do czterdziestu (40) procent.

Góra