Kursy Cprox1st Aid Administrator

Kurs Cprox1st Aid Administrator

Jest to kurs reanimacji krążeniowo-oddechowej, technik podawania tlenu, pierwszej pomocy i AED połączonych w jeden program. Kurs ten został zaprojektowany tak, aby nauczyć nurków prawidłowych technik bezpiecznego udzielania pierwszej pomocy, podawania tlenu i wykorzystania AED(defibrylator) w sytuacjach niebezpiecznych.

Kursanci, po ukończeniu specjalizacji nabędą kwalifikacje do: Rozpoznania i oceny sytuacji i stanu ofiary. Prawidłowego powiadomienia służb ratowniczych. Przeprowadzenia CPR, udzielenia prawidłowej , pierwszej pomocy dla nieoddychającej lub zranionej osoby i podania tlen ( O2 ) dla oddychającej lub nieoddychającej osoby. Prawidłowego użycia Automatycznego Zewnętrznego Defibrylatora (AED).

Góra